Polityka prywatności i plików Cookies

Polityka Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze sklepu internetowego www.swiatkolekcji.pl.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w Sklepie internetowym jest Eaglemoss Ltd., adres: Beaumont House, Avonmore Road, Kensington Village, Londyn W14 8TS, Wielka Brytania. Numer Vat: GB 242 5983 473.
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz
  w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Sklep internetowy realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach
  i ich zachowaniach w następujący sposób:
  a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
 6. Sklep internetowy zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu złożenia i realizacji zamówienia.
 8. Dane osobowe pozostawione w Sklepie internetowym nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim oraz przekazywane do państw trzecich, zgodnie z przepisami Ustawy
  o ochronie danych osobowych i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 Z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane Rozporządzeniem).
 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji, przeniesienia, ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 10. Jeśli Użytkownik uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa.
 11. Dane Użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 12. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Sklepu internetowego,
  na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego Sklepu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 13. W Sklepie internetowym mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Sklepu internetowego i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep internetowy www.swiatkolekcji.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 14. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy
  do dyspozycji – nasze dane znaleźć można stopce sklepu internetowego www.swiatkolekcji.pl.

Polityka plików cookies

 1. Wykonując obowiązki nałożone przez ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2017 poz. 1907 ), poniżej wskazuje się sposób przechowywania informacji
  lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym Użytkownika. Poprzez informacje zawarte w niniejszym dokumencie Użytkownik zostaje poinformowany o:
  a) celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,
  b) możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego
  w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.
 2. Strona internetowa prowadzona przez Administratora wykorzystuje pliki Cookies.
  Przez „pliki Cookies” należy rozumieć porcje informacji zapisane w formie tekstu, wysyłane przez serwer na którym znajduje się Sklep internetowy i zapisywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika.
 3. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są przez Administratora w celu dostarczenia usługi świadczonej drogą elektroniczną, a także w celach statystycznych i marketingowych. Informacje te nie zawierają danych osobowych ani informacji poufnych.
 4. Użytkownik w każdej chwili może przejrzeć i usunąć pliki Cookies zapisane na swoim urządzeniu końcowym w sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej.
 5. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć obsługę przyjmowania plików Cookies w sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej, jednak może to uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora.
 6. Administrator informuje, że przechowuje zapytania HTTPS kierowane serwera obsługującego Sklep internetowy w celu analizy i optymalizacji pracy tego serwera oraz Sklepu internetowego. Odwiedzane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL, a informacje przechowywane w plikach logów serwera są następujące:
  a) publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie w tym może
  to być bezpośrednio komputer użytkownika;
  b) nazwę stacji klienta;
  c) identyfikacja realizowana przez protokół https o ile jest możliwa;
  d) czas nadejścia zapytania;
  e) kod żądania https;
  f) kod odpowiedzi https;
  g) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (tzw referer link);
  h) w przypadku gdy przejście do strony Sklepu internetowego nastąpiło przez odnośnik;
  i) informacje o przeglądarce użytkownika;
  j) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTPS.
 7. Dane przechowywane w plikach logów serwera są anonimowe i nie są kojarzone z konkretnymi osobami odwiedzającymi Sklep internetowy.